Halvor Moxnes

Professor
Det teologiske fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1023 Blindern
0351 Oslo

Privat adresse:
Stensgt. 36B
0358 Oslo

Telefonnummer

Litt om meg