Ingeborg Skjelkvåle Ligaarden

Her
MASTER OF SCIENCE
in
Computational Science and Engineering

ingebol at ifi dot uio dot no


Link til masteroppgave (2008) (pdf)
Det er kult å være mattenerd: Ingeborg i Aftenposten