Jakob Aleksander Libak

Ut på tur...

Kontaktinformasjon

CV

Studier

Jeg er nå ferdig master i informatikk. Tittelen på masteroppgaven var Routing and Job Allocation in High Performance Clusters.

For liste over emner jeg har tatt tidligere kan du se her.

Faglige interesser

Interesser

Valid XHTML 1.1