Joar Martin Østby

 Stilling: Seniorforsker ved 
       SINTEF Informasjon og kommunikasjonsteknologi, 
       Avdeling for Instrumentering og mikroelektronikk
       (Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag)
       Rom: 307, telefon: 22067896, 
       (epost:Joar.M.Ostby@sintef.no.)
      Førsteamanuensis II ved 
       Universitetet i Oslo, 
       Institutt for informatikk, 
             
Mikroelektronikksystemer.
               (Torsdag)
               Rom: 3433, telefon: 22852703, 
               epost:joar@ifi.uio.no.


Kurs i elektrisk støy (Utdatert! Ignorer denne!) Klikk her.


Bilder fra Røa Cup (NB! Ca 300MB)Zip-fil

Synt