jonklo

jonklo studerer informatikk (master, fem år), systemutvikling og datakommunikasjon ved Universitetet i Oslo.