Jørgen Eriksson Midtbø @ UiO

Jørgen "Einstein developed the General Theory of Relativity. In it, it says a lot of cool stuff, but mostly that if you are in an elevator you can never tell." - Uncyclopedia

English summary: Jørgen Eriksson Midtbø, PhD candidate in experimental nuclear physics & nuclear astrophysics @ University of Oslo. MSc 2015 in theoretical high-energy physics @ UiO. Thesis: Complete kinematics reconstruction in the golden cascade. Also doing some teaching and occasional outreach.

Jeg heter Jørgen Eriksson Midtbø, og er doktorgradsstipendiat på kjernefysikkgruppa på Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Jeg studerer dannelsen av tunge grunnstoffer i kjernefysiske prosesser i stjerner. Jeg har en mastergrad i teoretisk høyenergifysikk fra UiO. Oppgaven min handla om supersymmetri og heter Complete kinematics reconstruction in the golden cascade. Jeg har to bachelorgrader i henholdsvis fysikk og matematikk fra UiO.

Min e-postadresse er j.e.midtbo krøllalfa fys punktum uio punktum no. Følg @jorgenem på Twitter, så er du grei!

scientology