Jeg er en masterstudent ved Institutt for Informatikk på UiO, og brenner for brukeropplevelse men ikke minst tverfaglighet. Denne siden er en liten presentasjon av meg, hvor du kan lese om mine tidligere prosjekter ved IFI, og om utdanningen min. Du kan gjerne anse denne siden også som en del av mine prosjekter, ettersom jeg måtte lære meg litt på egenhånd HTML, CSS og rammeverket Bootstrap, som gjør livet lettere.


Akkurat nå er jeg opptatt med å fullføre min mastergrad innen interaksjonsdesign, og på siden jobber jeg som IT-support ved UiO. Masteroppgaven min handler om hvordan man kan benytte seg av brukermedvirkning under re-design av en installasjon på Vitensentret i Oslo. Gjennom dette arbeidet kan jeg litt mer om Participatory Design og Actor-Network Theory enn en gjennomsnittlig person.


Hvis det er noe du lurer på, bare send e-post!

Image of karolmat