Klaus Høiland - hjemmeside

Klaus Høiland, Avdeling for botanikk og plantefysiologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, P.O. Box 1045 Blindern, 0316 Oslo

Biologi i 1000 år

 

Her har jeg vært!

Når jeg har tid, kommer det nytt!

Linker til litt av hvert:

Mycology Site at the University of Oslo

Soppenes evolusjonshistorie

Mykologibase

Tree of Life

Biologi og Beatles

Sprøytvarsleren

Fasting Torgersen-saken

Ikke se!!!


E-mail adresse: klaus.hoilandATbio.uio.no