OM på sanskrit står for hinduismens guddommelige prinsipp: "Den som kjenner denne stavelsen, han blir det som er ham kjært til del."