Selv om John, på en riktignok temmelig halvhjertet måte, tar avstand fra maoismen i sine to utgaver av "Revolution": "But if you go carrying pictures of Chairman Mao. You ain't going to make it with anyone anyhow."