Høstlauvet på front-coveret ser ut til å bestå av hestekastanje Aesculus hippocastanum, platanlønn Acer pseudoplatanus og spisslønn Acer platanoides - tre meget vanlige parktrær i London.