Biologi før år 1000

Av Klaus Høiland

Jeg kunne ikke motstå fristelsen å gå bakover i denne eskapaden uti biologiens historie. Hva skjedde før vi rundet 1000-tallet? Aristoteles vet jo en hver biolog om, og derfor syntes jeg at det var synd at at jeg skulle legge startstreken slik at jeg ikke fikk med selve "grunnleggeren" av biologifaget. Men det er et tidsspenn på 1400 år mellom Aristoteles og ibn Sina (Avicenna). Hva skjedde da? Ikke veldig mye, dessverre. Bortsett fra noen lysende begavelser i grenselandet botanikk/medisin/anatomi i de første århundrene etter Kristus, var det nesten tørke. Leserne får finne seg i at noen åhundrer blir preget av filosofer og kirkefedrer som enten så vidt berørte faget biologi, eller søkte generell erkjennelse som også påvirket realvitenskapene (inkludert biologi). Skillet mellom medisin og biologi var dessuten helt flytende, og mange av de omtalte personene var nok mer leger enn virkelige "biologer".

før 4. årt. f. Kr.

4. årt. f.Kr.

3. årt. f.Kr.

2. årt. f.Kr.

500-tallet f.Kr.

400-tallet f.Kr.

300-tallet f.Kr.

200-tallet f.Kr.

100-tallet f.Kr.

1. årh. f.Kr.

1. årh. e.Kr.

100-tallet

200-tallet

300-tallet

400-tallet

500-tallet

600-tallet

700-tallet

800-tallet

900-tallet

Fra og med 1000-tallet