En tolkning som innebærer riktighet - inspirasjonen kom fra en amerikaner som oppholdt seg ved Maharishi Mahesh Yogis meditasjonssenter i Rishikesh samtidig som Beatles var der, og som dro ut i Indias jungel for å skyte tigrer.