Ifølge engelsk overtro skal utkok av ringblom gi visjonære syner. Det er imidlertid ikke funnet noe innholdsstoff i ringblom som tilsier en slik virkning.