Et mer markert motstykke var Johns "Child Of Nature" skrevet omtrent samtidig som Pauls "Mother Nature's Son" i Rishikesh i India. Her lød en av strofene: "I'm just a child of nature, I don't need much to set me free, I'm just a child of nature, one of nature's children." Den originale sangen ble imidlertid aldri utgitt. Derimot ble melodien beholdt og teksten forandret til "Jealous Guy" på Lennons andre solo-LP, "Imagine" fra 1971.