Under deres ukelange "bed-in" for fred i Amsterdam i 1969 holdt John Lennon og Yoko Ono hver sin tulipan, uten at man bÝr tillegge "Glass Onion" noen vekt her.