Hvor det står "Well here's another clue for you all, The Walrus was Paul", et mulig spark til dem som tror på legenden at Paul er død. En svart hvalross ble nemlig sett på som et symbol for død. Dette ble sagt å være en eskimo-myte, noe som er galt. Ingen kultur har hvalross som døds-symbol. (At hvalrossen riktig var John, framgår av hans egen "God" ("I was the walrus, but now I'm John") på "John Lennon/Plastic Ono Band" (1970).) Alternativt et stikk til Paul på grunn av hans frenetiske innsats for å prøve å holde Beatles samlet.