Klaus Høiland

Yrke: Professor ved Institutt for Biologi, Universitetet i Oslo; Avdeling for botanikk og plantefysiologi

Fagområde: Mykologi, økologi, botanikk

Min "offisielle" hjemmeside.

Jeg han tilby blant annet disse hovedfagsoppgavene.

Biologi i 1000 år

Egne publikasjoner

Alignment of the ITS rDNA gene in some Cortinarius taxa.

Seventh International Mycological Congress, IMC 7, Oslo 2002

XV Nordic Mycological Congress in 2000, NMC 15, Sogndal

I redaksjonen av BLYTTIA, Norsk Botanisk Forenings tidsskrift.

Jeg er aktiv i BIO, Norsk Biologforening.

Tidligere arbeidsplass: NINA, Norsk institutt for naturforskning.