Trass hva enkelte skribenter velger å påstå, fins det i virkeligheten forbausende få Beatles-sanger med uttrykt dop-referanse. De er "She Said, She Said" og den omtalte "Doctor Robert" (begge på Revolver) og "With A Little Help From My Friends" og (noe mer usikkert) "A Day In The Life" (begge på Stg. Pepper's Lonely Hearts Club Band).