I likhet med "Norwegian Wood" har også "Lucy In The Sky With Diamonds" inspirert til vitenskapelige navn, denne gang som navn på et skjelett av et lite hunn-apemenneske, Australopithecus afarensis, fra Etiopia. "Lucy" er det mest fullstendige eksemplar av en tidlig hominid som hittil er funnet, og navnet ble inspirert av Beatles-sangen som noen spilte på lydbånd en kveld i leiren like etter at forskerne Don Johanson og Tom Gray hadde funnet skjelettet.