Sangen har f.eks. inspirert til et latinsk navn på en slørsopp, Cortinarius sylvae-norvegicae, beskrevet av artikkelforfatteren (sjøl om dette ikke står eksplisitt i artikkelen som beskriver arten, Høiland 1993). Soppen vokser oftest i blandingsskog av gran og bjørk i høytliggende skoglier og er hittil bare kjent fra Skandinavia.