Derimot tolkes setningen etterpå "And tho' she feels as if she's in a play she is anyway..." som en LSD-hentydning.