Valgprogram for mitt kandidatur til plassen i Universitetstyret