Knut Liestøl

[Knut]

Position: Professor at the Bioinformatics group.
Institution: Department of Informatics
Office: Room 2404 in the Informatics building
Phone: +47 22 85 24 38
Email: knut@ifi.uio.no
Mail address: Department of Informatics, University of Oslo, P.O. Box 1080 Blindern, 0316 Oslo, Norway
Street address: Gaustadalleen 23


Hva jeg arbeider med

Hovedinteressen er biomedisinsk informatikk og statistikk. Fokus har vært på utvikling og anvendelse av metoder for overlevelsesanalyse, beslutningsstøtte og regresjon. Anvendelsene har primært vært innen epidemiologi, klinisk medisin og basalmedisin. I det siste har fokus flyttet seg mot genetisk epidemiologi og bioinformatikk.

I tillegg til faglig aktivitet har jeg brukt mye tid på faglig/administrative verv. Jeg er nå medlem av Forskningsrådets hovedstyre og styreleder for rådets Fagdivisjon.

En CV finnes her.

Masteroppgaver

Jeg har for tiden ingen ledige oppgaver.