Deg som er i Himmelen!

Må navnet ditt være hellig.

Må riket ditt komme.

Må viljen din skje på jorden

slik som i Himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Led oss ut av fristelse

og fri oss fra det onde.

For riket er ditt

og kraften

og skjønnheten

inn i evigheten.

 

 


Til den søkende

Dette er et resultat av et arbeide med utgangspunkt i oversettelser av Fadervår fra Det Norske Bibelselskap; 2011- og 1930-oversettelsen. En løsning for en oversettelse av 6. Bønnens meget problematiske greske grunntekst til ord som har en dyp mening satte dette arbeid i gang. Henviser til link underst om dette.

Jesus, ga bønnen muntlig på arameisk, og den er bevart i tidligste skriftlige utgave på gresk grunnspråk i Matteus 6:9-13 [1] ("Noen kilder til kunnskap") og i noe annen, kortere utgave i Lukas 11:2-4.

"Deg" er til den nære og opphøyede Gud - som et ord med stor "D". Kraften i dette åpningsleddet vitner om Gud som var sterkt med til å finne disse ordene. Gud er beskrevet av Jesus som i et skapelig og åndelig foreldreforhold; sagt av han som Far, og den i tiltale opphøyede; Faderen. I en verden der fedre kan synes å være de som oftere forlater sine barn, kan det virke mer riktig å ha Gud som Moderen; med en spesiell omsorg for sine barn. Denne bønnen er til Deg Gud som Faderen - Moderen - Lysets kilde.

-

"som er" er ord som kan sies å være utledet av grunnteksten [3] og som kan vise til betydningen av navnet Gud; "Jeg er"; "Jahve" (flere mulige vokaler her) på hebraisk, gitt oss fra fortellingen om den brennende tornebusk der Gud taler til Moses i 2 Mos 3:14.

3,14 er forholdet mellom omkretsen og diameteren (bredden) for en sirkel, og har form som en port som det greske tegnet for dette. Sirkelen kan sees som et symbol på Gud som er uten begynnelse og ende og omkranser sitt skaperverk med en altomfattende kjærlighet.

Gud er Lysets kilde.
Den hellige ånd er Lyset i Jesus og hans Lære,
til forening av Himmel og jord.

-

3 bønneledd begynner med "Må" for å ivareta den spesielle imperativform (bydeform) av verbet på gresk som ikke finnes på norsk. Det er en oppfordring og et ønske i dette. Jeg synes "la"-ene i den offisielle oversettelse ikke har et så tydelig ønske i seg som "må": Må det skje - La det skje ? Jeg synes også at det er en tydeligere tosidighet i "Må det skje", som kan virke til en større tanke for vår del til at "noe kan skje". Det kan være spesielt synlig i 3. Bønnen, der vi ber om at Guds vilje skal skje på jorden. Guds vilje på jorden skjer også gjennom at vår vilje blir mest mulig en vilje i forståelse og respekt for skaperverket. I en "La det skje"-form kan det bli en mer passiv tilnærming til våre valg som en Guds vilje i dette.

Allmektighet er Guds makt. Det som er viktig å ta til seg, er at vi har likevel vår frihet til å gå vår vei. Det kan være vanskelig å forstå noe sammenheng i dette. Vi har vår frihet til å velge fordi Gud har all makt.

"fri oss fra det onde"; den 7. Bønnen, har en største betydning sagt av Jesus om mennesket som blir "født på ny". Det er "blinde som blir seende-mysteriet". Det er vår vandrings mål. Det er fullførelsen av menneskets skapelse i foreningen med Gud.

Lovprisningsdelen til slutt kan være en mulig oversettelse av grunnteksten [3]. Lovprisningen i Fadervår er først sett i et skrift fra rundt 100-tallet; en "kirkeordning" kalt "Didache" eller "De tolv apostlers lære" [5].

Det tidligere brukte frem til 1873 i Norge [4]; "herligheten" er her skrevet som "skjønnheten". Tyskland bruker forøvrig "die Kraft und die Herrlichkeit" her.

"Skjønnhet" kan romme en skjønnhet som omfatter Guds egenskaper i både herlighet og kjærlighet og ellers forbundet med Guds skjønnhet vist i det synlige og ellers dypt lovmessige i skaperverket. Dette synes jeg kan gi en bedre utgangsdel av bønnen - hele bønnen i en forening av teologi, filosofi og poesi.

-

Bønnen kan være en indre vandring
Vandringen begynner med å la sinnet komme til ro, og med inngangsordene være i mottagelighet for nærhet til Gud. En vandring med ordene fra hvert bønneledd, til de nye ord når man merker seg klar for neste. En vandring til en klarere, dypere tanke og vilje, som gjelder eget liv -


En bønn til forening med vårt indre - våre medmennesker - og vår Skaper

 

 


 
 

For utskrift - Fadervår - og 6. Bønnen - Noen kilder til kunnskap

Redigert 25.12.2019 - Lasse Moer


 Web Analytics