USIT stenger folk.uio.no 1. september. De viktigste LaTeX-ressursene på denne siden forblir tilgjengelige på:

GitHub
Overleaf
Matematisk institutts grafiske profil (krever UiO-bruker)
MAT2000 vår 2020

Stipendiat
E-post: martibhe@math.uio.no
Kontor: 1118, Niels Henrik Abels hus
Postadresse: Postboks 1053, Blindern, 0316 Oslo, Norge

Jeg jobber med spektraedre og determinentelle varieteter. Veilederne mine er Kristian Ranestad og John Christian Ottem.

Artikler
Maximality of quartic symmetroids with a double quadric of codimension 1
Rational Quartic Spectrahedra
Rational Quartic Symmetroids

Foredrag
Rational quartic spectrahedra, Real Applied Algebraic Geometry, TU Berlin, 19.09.2019
Rational quartic spectrahedra, algebraseminar, 27.10.2016 (Opprinnelig gitt av Kristian Ranestad. Se originalen her.)

Plakater
Rational quartic spectrahedra
Parametrising spectrahedra

Masteroppgave
Rational Quartic Symmetroids