Hans Munch's hjemmeside

Litt om meg selv:

Hans Munch

Stilling: Overingeniør

ved IT-seksjonen HF.

IT-ansvarlig med ansvar for ILN, IMK, Blindernveien 11 og konservering

Adresse:
IT-seksjonen HF
Universitetet i Oslo
PB 1079 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse: P. A. Munchs hus rom 269
Telefon : 22 85 49 35
E-post : h.d.munch@hf.uio.no

 

Linker:

Jubileumsfesten 5.6.99

IT-konferansen 2003

HF's julefest 2004

Praha 2004

IT-seksjones julebord 2005

HF-administrasjonens julebord 2005

Fest i gangen i 2. etasje i P. A. Munchs hus.