Hjemmeside for Iver Mysterud


Iver Mysterud

Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Pb. 1066 Blindern, 0316 Oslo

E-post: mysterud@bio.uio.noUtdanning
Cand. mag., Universitetet i Oslo, 1990
Cand. scient., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, 1992
Dr. philos., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2005


Ny bok:

Mat, menneske og evolusjon

Gyldendal Akademisk, 2006


Nyeste bok:

Evolutionary perspectives on environmental problems

Redigert med Dustin J. Penn.

Aldine Transaction, 2007


BIO 3100/4100_Undervisning våren 2007

Medisin

Psykologi

Kultur og historie

Bærekraftig utvikling


Doktordisputas_Juni 2005

Prøveforelesning_Ernæring