Curriculum Vitae

Personlig informasjon

Navn: Nina Meland
Adresse: Trimveien 6, H0528, 0372 Oslo
Email: nmeland@ifi.uio.no
Fdato: 27.09.75


Utdanning

 • University of Oslo (1997-)

  Hovedfagskurs, 11 vt:
 • in364-Systems development and organizational comlexity, 5 vt
 • in-dbl-Databedrifter og ledelse, 3 vt
 • HIS-Helseinformasjonssystemer, 3 vt

  Andre fag, 34 vt:
  SOSG - Sosiologi grunnfag, 20 vt
  a101- Astronomi grunnkurs, 4 vt
  ma001 - Matematikk grunnkurs, 5 vt
  exphil98 - Exphil, 5 vt