Ole Martin Løvvik

Jeg arbeider som professor II ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, og som seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi. Jeg arbeider med å utvikle nye materialer for energiteknologi, for eksempel termoelektriske materialer og solceller. Mer informasjon finnes på denne siden. Nylig publiserte artikler i internasjonale tidsskrifter finnes her.