Hvordan virker en hydrogenbil?

Hydrogenbil

En hydrogenbil er en slags blanding av en bensinbil og en elbil. Den vil bli like praktisk å bruke som en bensinbil og like miljøvennlig som en elbil. Vi kommer til å fylle hydrogen på hydrogenstasjoner, og det skal være mulig å kjøre like langt på en full hydrogentank som vi kan med bensin i dag. Motoren vil være elektrisk, og drives av strøm som lages fra hydrogen ved hjelp av en brenselcelle. Eksosen er rent vann.

Hvordan lages hydrogen?

Hydrogen kan lages på mange forskjellige måter. Det vanligste i dag er å lage hydrogen fra naturgass, med utslipp av CO2 som resultat. På modellbilen ovenfor lages hydrogen ved å spalte vann med strøm. Strømmen kan komme fra solceller (da er det sollyset som er energikilden) eller fra stikkontakten (da er det vannkraft, vindkraft, kullkraft fra Danmark eller kjernekraft fra for eksempel Russland som er energikilden). I fremtiden er målet å produsere alt hydrogen fra fornybare energikilder.
Spalting av vann ved elektrolyse


Hvordan lagres hydrogen?

Hydrogen er det aller letteste grunnstoffet, men det tar stor plass. Modellbilen lagrer hydrogengassen i en tank med vann, slik at gassen dytter bort vannet når den blir laget. Når tanken er full (det tar omtrent 1 minutt), kan bilen kjøre i 4 minutter før alt hydrogenet er brukt opp. En bil i full størrelse vil trenge omtrent 1 m3 gass lagret på denne måten bare for å kjøre 10 km. Det vil si at en tank som skal vare i 500 km, må være like stor som en lastebil. Derfor må hydrogen komprimeres (trykkes sammen) i trykktanker, kjøles ned til det blir flytende eller lagres inne i metaller. Den siste muligheten kalles metallhydrider, og er den lagringsmåten som klarer å pakke hydrogenatomene tettest.
Lagring av hydrogen i et metallhydrid


Hvordan får hydrogenbilen til å gå?

Det er mulig å bruke hydrogen i en vanlig bilmotor ved å forandre motoren litt. Problemet er at dette vil føre til utslipp av nitrogenoksider, slik at denne løsningen er ikke forurensningsfri. En langt bedre løsning vil være å bruke brenselceller til å lage strøm, og det er slik modellbilen ovenfor virker. En brenselcelle virker ved å føre hydrogen og oksygen sammen igjen slik at det dannes vann. Hydrogenatomene består av elektroner og protoner, og ved å tvinge elektronene til å gå en annen vei enn protonene, dannes en strøm av elektroner, det vil si en elektrisk strøm. En brenselcelle er dobbelt så effektiv som en vanlig bilmotor, og dermed trengs det mindre energi for å drive en hydrogenbil enn en bensinbil.
Produksjon av strøm fra hydrogen i en brenselcelle
 


Forrige
 Neste

 

Forfatter: Ole Martin Løvvik
Dokument opprettet: 26.01.2005, endret: 17.02.2005