Velkommen til min hjemmeside


BILDE:


Dette er et svar på obligatorisk oppgave1 i humit 1730

Tre viktige ord:

  1. SGML
  2. DTD
  3. HTML

Forholdene mellom disse er kort fortalt som fØlger: HTML er en DTD som er definert i SGML. Mer utfyllende betyr dette at SGML er et språk for å definere syntaksen til diverse dokumenter. Dette kan være alt fra brevmaler til avanserte bruksanvisninger for militært utstyr. Det kan være et omfattendene arbeid å definere slike dokumenter for hver gang en skal lage et dokument som likner på det en har gjort tidligere. Da er det nyttig å bruke en type dokument som er definert på forhånd, en såkalt DTD. Denne gjør det lettere å konsentrere seg om innholdet i dokumentet som jo er det viktigste. SGML bestemmer ikke innholdet i et dokument, kun hvilke regler og elementer som er standard for denne typen dokument. Hvor de er plassert eller hvordan de er plassert i forhold til hverandre er ikke interessant i SGML. SGML er og uavhengig av forskjellige applikasjoner, operativsystem og språk.

Dette kan sammenliknes med notasjonssystemet for musikk i stort sett hele den vestlige verden. I notesystemet så er det bestemt hvor på en skala tonene skal ligge og beskrevet hvordan vi skal skrive hvor lenge tonen skal holdes. Men selve notasjonssystemet bestemmer ikke hvilke og ihvilken rekkefølge tonene skal komme. Hvem som helst med kunnskap om dette kan lese og tolke hva som står der og spille det på instrumenter som er stemt i henhold til systemet. Hvilket instrument er ikke bestemt.

HTML er et eksempel på en slik DTD og er standard for web-dokumenter eller såkalte "hjemmesider". Det enorme antallet hjemmsider ville vært betydelig vanskeligere å få tilgang på dersom hvert dokument var definert forskjellig og en ny type måtte opprettes for hver gang en ville ut med et budskap. Da er det lettere å følge de reglene som er fastsatt i DTD'en og vite at andre kan lese dette. I motsetning til SGML er HTML avhengig av en spesiell type programmer som kan håndtere DTD'en slik den er ment. Eksempler på applikasjoner som kan lese HTML dokumenter er Internet Explorer og Opera. Standarden for HTML er idag 4.01 og den lages og godkjennes et organ som heter W3C.

Et annet eksempel på en type DTD er noe som heter docbook som brukes hovedsaklig til å skrive om edb-relaterte emner. Se et eksempel på docbook her. Fordeler med slike typer standarder er at en kan være sikker på at andre vil kunne lese og forstå det som er i dokumentet. En ulempe med standarder generelt er at alt som ikke passer inn blir "feil" og andre typer enn standarden vil ikke kunne vises. For eksempel vil en sitar eller andre klassiske instrumenter fra andre deler av verden plutselig bli ustemt iforhold til notasjonsystemet og innholdet i musikken blir ikke "vist" på den måten det er ment.

Linker til interessante html-dokumenter:


Sist endret 30. august 2004 av Øyvind Johannessen. Send gjerne e-post til: koma.deluxe@hfstud.uio.no