Jesus 2.0

Jeg har stått opp fra de døde. Igjen. Her vil du finne utdrag fra livet mitt på jorden, 2. omgang. Jeg er Jesus Kristus, sønn av Gud, og din Frelser. De færreste skjønte at det nye testamente var som en beta-test å regne. Bloggen er Mine ord, rett fra Meg.

Den opprinnelige bloggen er å finne her: http://densmalesti.wordpress.com
Refleksjonene om oppgavene er lett tilgjengelige her: http://prosjektbeskrivelse.wordpress.com