Navn: Shaomeng Li

Stilling: Stipendiat,

Institusjon: Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Institutt for Informatikk

Kontor: Rom 2401, Informatikkbygget

Tlf: 228 40163

Mobil: 99302959

Email: shaomenl@ifi.uio.no