Yngvar Lundh

Personlig profil

Navn          : Yngvar Lundh
Stilling      : Professor ved faggruppen for digitalteknikk og konsulent
                tilknyttet FMC-gruppen (Fornebu Management Consulting)
Institusjon   : Institutt for informatikk
Kontor        : Rom 3432 i Informatikkbygget
	      : ellers Østre vei 26, Tønsberg,
Kontortelefon : Ifi 22 85 27 03, Hjemmekontor 33 32 95 80
Email         : yngvar@ifi.uio.no, hjemme: yngvar@joker.no
Kontortid Ifi : Treffes på Ifi onsdager

Faglige interesser

Hovedfagsstudenter med spesielle ideer om noe de ønsker å arbeide med innen disse områder inviteres til å ta kontakt for nærmere samtale.

Faglig bakgrunn

Hovedsakelig ledet utviklingsprosjekter innen datateknikk, automatisering, telekommunikasjon, elektronikk

Familiebakgrunn

Andre interesser


Her er ellers en god Web-søker (Alta Vista):

Search and Display the Results


Sist oppdatert 9. Juni 1999

yngvar@ifi.uio.no